نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش موتوری آرشیو برنامه ای

سه شنبه 30 شهریور 1395 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

جوانی در رؤیای ازدواج با خانم مهندس مدیر شركت بود اما مادر او به اشتباه از منشی شركت خواستگاری كرد و ...
نویسنده: غلامرضا قاسمیان، كارگردان: حمید منوچهری، بازیگران: فریدون محرابی، سعیده فرضی و ...\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو