نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 مهر 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

سالمرگ فرخی یزدی(شاعر)، آیتم اثر انگشت با كارشناسی محمد رضا درویشی(آهنگساز)، آیتم خشت و آینه درباره یكی از مساجد با كارشناسی دكتر میرزایی مهر، معرفی كتاب با كارشناسی محسن حكیم معانی \r\n\r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو