نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشام بازه آرشیو برنامه ای

شنبه 27 آذر 1395 ساعت: 06:10 | مدت: 20 دقیقه

برنامه طنز صبحگاهی با موضوع خواستگاری
تهیه كننده: حامد مرادیان- بازیگران: حمید پارسا و امیر عضد\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو