نسخه آرشیو پخش آرشیو

كوی نشاط آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 دی 1395 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه طنز نمایشی با حضور بازیگران مطرح رادیو با بخش های برگزیده این هفته:\r\nاوستا و عبدلی با موضوع پوشاك مخصوص مدیران- فسقلی و مورچه خوار با موضوع آلودگی هوا- درگیریان با موضوع محیط زیست و فضای مجازی- گریان و نالان با موضوع تكدی گری- گزارشگر كوی نشاط با موضوع گزارش از موزه ها- مهندس جوساز با موضوع تهیه هزینه ازدواج- اتوبوس نشاط با موضوع فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی- تریبون آواز با موضوع ترافیك- زنگ انشاء با موضوع تلفن همراه و فضای مجازی در خانواده \r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو