نسخه آرشیو پخش آرشیو

شما قضاوت كنید آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت: 11:15 | مدت: 15 دقیقه

حماسه نه دی
حجت الاسلام رسایی(نماینده سابق مجلس)، دكتر علی محمد نایینی(رییس ستاد مركزی بزرگداشت حماسه نه دی)، شماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو