نسخه آرشیو پخش آرشیو

شما قضاوت كنید(تكرار) آرشیو برنامه ای

جمعه 10 دی 1395 ساعت: 11:00 | مدت: 25 دقیقه

حماسه 9 دی
حجت الاسلام رسایی(نماینده سابق مجلس)، دكتر علی محمد نایینی(رییس ستاد مركزی بزرگداشت حماسه نه دی)، شماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو