نسخه آرشیو پخش آرشیو

از زبان برگ آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

مجله ادبی- معرفی كتاب راز تولد نوشته ی یوستین گوردر- نقد كتاب طراحی گرافیك چیست؟ نوشته كوئنتین نیوآرك
گفتگو با سعید چاواری(نقاش و كاریكاتوریست) و آقای مشكی(طراح و نقاش) و با حضور آقای بهمن بنی هاشمی(شاعر و نویسنده معاصر)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو