نسخه آرشیو پخش آرشیو

طعم مطالعه آرشیو برنامه ای

جمعه 24 دی 1395 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

برنامه ریزی برای كنكور\r\n
با حضور محمد لطفی(مشاور) و هیراد ذاكر(رتبه برتر كنكور و مشاور)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو