نسخه آرشیو پخش آرشیو

آتش پنهان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 بهمن 1395 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

مستندی گزارشی از شخص معتادی كه قبلا عكاس و نقاش بوده و اكنون در یك كمپ در حال ترك است و مصاحبه با یك دستفروش معتاد.
با حضور دكتر كاظمی(روانشناس)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو