نسخه آرشیو پخش آرشیو

طعم مطالعه آرشیو برنامه ای

جمعه 8 بهمن 1395 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

راه های موفقیت در كنكور
گفتگو با رضا واحدی(كارشناس كنكور)، هیراد ذاكر(كارشناس كنكور) و متین مسلمی(رتبه 5 كنكور)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو