نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

سهم پلاسكو در پوشاك شب عید- مدیریت بحران
علیرضا رأسی(نایب رئیس اتاق اصناف)، افسانه محرابی(مدیر كل صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت معدن و تجارت) و دكتر امیر محمودزاده(رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه)، شماره پیامك: 30000900- تلفن : 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو