نسخه آرشیو پخش آرشیو

چهارسو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت: 15:00 | مدت: 45 دقیقه

اخبار فرهنگی و هنری كشور- نهمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر؛ معرفی كتاب سفر به گرای 270 درجه؛ معرفی آیدین آغداشلو، نقاش و طراح
گفتگو با خانم ساناز ساسانی نیا(مسئول ستاد خبری نهمین جشنواره بین المللی تجسمی فجر)، آقای لطفی(كارشناس ادبی) و آقای طاهری(مسئول اداره فرهنگ و ارشاد ورامین)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو