نسخه آرشیو پخش آرشیو

غربت آفتاب (زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت: 08:40 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

ویژه روز شهادت امام موسی كاظم علیه السلام
رادیو معارف شهادت امام موسی كاظم علیه السلام را به شما تسلیت عرض می كند\r\nروابط عمومی: 2-02532910551 پیامك: 30000553

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو