نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

الزام نصب كد رهگیری بر روی تولیدات پوشاك در جهت مبارزه با ورود كالاهای قاچاق\r\n
آقای رئیسی زاده(دبیركل انجمن صنایع نساجی)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو