نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 9 تیر 1395 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

موجی از وحشت و ترور در استانبول در پی انفجار در فرودگاه آتاتورك- كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی به 18 درصد بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار و تاثیرات آن بر بازار سرمایه و بورس- تاكید رئیس جمهور در ضیافت افطار با فرماندهان عالی نظامی مبنی بر همراهی دولت با نیروهای مسلح و حمایت از توان دفاعی- رئیس مجلس شورای اسلامی، ضرورت حمایت از صنعت و تولید ملی در شرایط ركود، سخت گیری مالیاتی نكنیم\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
روز قدس، و لزوم شناخت دشمن اصلی و اتحاد میان مسلمانان- وزیر نفت از برگزاری اولین مناقصه های نفتی با معرفی میدان های مشترك خبر داده- ترخیص برنج وارداتی از اول مرداد ممنوع است بر اساس اعلام سازمان توسعه و تجارت\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو