نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 12 تیر 1395 ساعت: 17:30 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

آمریكا و بی توجهی به نهادهای بین المللی،سازمان ملل و حقوق بین الملل
با حضور دكتر عسگری(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع))، دكتر زمانی(تحلیلگر بین الملل دانشگاه شهید بهشتی) و دكتر یزدان پناه(كارشناس بین الملل)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو