نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

سه شنبه 11 خرداد 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

بایدها و نبایدهای صنعت خودرو سازی در ایران
با حضور مهندس كریمی سنجری(مدیر تامین شركت ایران خودرو) و مهندس مددی(عضو شورای رقابت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو