نسخه آرشیو پخش آرشیو

دستاورد(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 6 شهریور 1395 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت 15 دقیقه

نگاهی به عملكرد استانهای قزوین، اصفهان و آذربایجان شرقی
با حضور همتی(استاندار قزوین)، زرگر پور(استاندار اصفهان) و جبار زاده(استاندار آذربایجان شرقی)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو