نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(تكرار) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 24 تیر 1395 ساعت: 10:45 | مدت: 1 ساعت 14 دقیقه

آمریكا و بی توجهی به نهادهای بین المللی، سازمان ملل و حقوق بین الملل
با حضور دكتر عسگری(عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع))، دكتر زمانی(تحلیلگر بین الملل دانشگاه شهید بهشتی) و دكتر یزدان پناه(كارشناس بین الملل)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو