نسخه آرشیو پخش آرشیو

جامعه شناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه

در این برنامه نقش رسانه های ورزشی در جامعه ورزش مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
با حضور معتمد هاشمی و آریامنش(كارشناس ورزشی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو