نسخه آرشیو پخش آرشیو

به روایت آسمان آرشیو برنامه ای

جمعه 5 آبان 1396 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت

شهادت امام حسن مجتبی(ع)
دكتر سید محمد حسینی(استاد دانشگاه)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو