نسخه آرشیو پخش آرشیو

انقلاب دوم آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت: 14:00 | مدت: 15 دقیقه

استفاده از رسانه های بیگانه برای تاثیر گذاری بر افكار عمومی
گفتگو با دكتر شاه علی(نویسنده و پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو