نسخه آرشیو پخش آرشیو

انقلاب دوم آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت: 14:00 | مدت: 15 دقیقه

زمینه های شكل گیری تسخیر لانه جاسوسی آمریكا
با حضور دكتر شاه علی(پژوهشگر)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو