نسخه آرشیو پخش آرشیو

همنوا با نینوا آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت: 08:40 | مدت: 20 دقیقه

روایتی از كربلا و حركت كاروان اسراء به شام
حجت الاسلام علی آقابابا(كارشناس مذهبی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو