نسخه آرشیو پخش آرشیو

نور هشتم آرشیو برنامه ای

یکشنبه 28 آبان 1396 ساعت: 15:50 | مدت: 40 دقیقه

داستانی درباره جوانی كه تصمیم می گیرد در فضای مجازی، تبلیغی متفاوت از دین و امام رضا (ع) داشته باشد. شبكه امام رضا (ع) و افراد تهیه كننده ی این شبكه- معرفی سایت زیر سایه خورشید و فعالیت های این شبكه- مستندی كوتاه از خادمان امام رضا (ع) كه زن و شوهر هستن- فعالیت های خلاقانه در فضای مجازی برای شناخت امام رضا(ع)
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو