نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرونده(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 18:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو