نسخه آرشیو پخش آرشیو

جام جم آرشیو برنامه ای

شنبه 11 آذر 1396 ساعت: 11:00 | مدت: 25 دقیقه

گفتگو با یكی از نام آوران عرصه ورزش كشور
با حضور حمیدرضا استیلی(فوتبالیست ) \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو