نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش و روابط بین الملل آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

در این برنامه پیرامون چگونگی كسب كرسی های بین المللی در ورزش بحث و گفتگو می شود.
با حضور بهرام افشارزاده(رئیس اسبق كمیته بین المللی پارالمپیك)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو