نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه پرونده(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت: 19:05 | مدت: 50 دقیقه

این برنامه هر روز به تحلیل و بررسی مسائل روز ورزش می پردازد.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو