نسخه آرشیو پخش آرشیو

پاتوق فرهنگ(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت: 15:45 | مدت: 45 دقیقه

آموزش داستان نویسی از طریق تعامل با مخاطبان
محسن حكیم معانی و خانم مریم طاهری مجد(كارشناسان)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو