نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا چشمه ی غدیر آرشیو برنامه ای

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت: 21:15 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

آموزه های خطبه غدیر
شما صدای فضیلت و فطرت را می‌شنوید. روابط عمومی: 2-02532910551 پیامك: 30000553

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو