نسخه آرشیو پخش آرشیو

در محضر ولایت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 2 اسفند 1396 ساعت: 11:00 | مدت: 15 دقیقه

جریان شناسی فرهنگی و سیاسی عصر امیرمومنان (ع) بر اساس نهج البلاغه
آیت الله دری نجف آبادی. شما صدای فضیلت و فطرت را می‌شنوید. رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو