نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرصت آرشیو برنامه ای

شنبه 5 اسفند 1396 ساعت: 20:05 | مدت: 40 دقیقه

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
دكتر محمدجواد توكلی و مهندس اكبر ابدالی(كارشناسان)، رادیو معارف همراه شماست.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو