نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش و روابط بین الملل آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

در این برنامه پیرامون چگونگی كسب كرسی های بین المللی بحث و گفتگو می شود.
با حضور شاهرخ شهنازی(دبیر كمیته ملی المپیك)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو