نسخه آرشیو پخش آرشیو

رمز پیشرفت آرشیو برنامه ای

جمعه 29 بهمن 1395 ساعت: 07:00 | مدت: 55 دقیقه

تحلیل و بررسی نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری در نظام كسب و كارهای ایرانی
كارشناس: دكتر مسلم خانی(كارشناس اقتصادی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو