نسخه آرشیو پخش آرشیو

پی نوشت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 خرداد 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 40 دقیقه

برنامه طنز با موضوعات محیط زیستی- جام جهانی فوتبال، انقراض گونه های جانوری، آتش سوزی و حفاظت از محیط زیست و...
\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو