نسخه آرشیو پخش آرشیو

فتح نامه خرمشهر آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت: 11:15 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

اهمیت فتح خرمشهر در هشت سال دفاع مقدس و ایجاد فضای جشن و شادمانی به مناسبت این روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو