نسخه آرشیو پخش آرشیو

باشگاه ستاره ها(زنده) آرشیو برنامه ای

جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 23:05 | مدت: 54 دقیقه 59 ثانیه

برنامه تعاملی كه هر هفته به صورت زنده با یك شنونده گفتگو كرده و پخش آثار ارسالی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو