نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت: 07:05 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

دوچرخه سوار خوبی هستید؟ در چه مكان هایی دوچرخه سواری می كنید؟\r\n
ارتباط تلفنی با خانم دكتر شهرزاد خسروی(متخصص پزشكی ورزشی)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو