نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و زندگی- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 25 مرداد 1397 ساعت: 07:05 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

ورود آزادگان مبارك، با یك جمله تبریك بگید\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر كوروش اسكندری(دكترای فیزیوتراپی و پزشك آزاده)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو