نسخه آرشیو پخش آرشیو

منای دل آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 31 مرداد 1397 ساعت: 08:30 | مدت: 1 ساعت 30 دقیقه

وی‍‍ژه عید سعید قربان، تسلیم در برابر اراده الهی و پذیرش ولایت الهی
رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو