نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهی شو(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت: 19:10 | مدت: 1 ساعت 5 دقیقه

جدا شدن از گذشته، گامی برای آغاز تغییر\r\n
اذان مغرب: 20:03 مؤذن: حسنی كارگر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو