نسخه آرشیو پخش آرشیو

ژاله سرخ آرشیو برنامه ای

شنبه 17 شهریور 1397 ساعت: 10:15 | مدت: 45 دقیقه

بازخوانی تحلیلی حادثه 17 شهریور- زمینه ها، دستاوردها و پیامدها
دكتر زهیری، رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو