نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق است و آتش و خون- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

سربلندی- اذان: 19:29، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی
حجت الاسلام كمیل نظافتی(كارشناس مذهبی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو