نسخه آرشیو پخش آرشیو

سلوك عاشورایی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 شهریور 1397 ساعت: 23:30 | مدت: 29 دقیقه 59 ثانیه

حق و باطل در آئینه نهضت حضرت سیدالشهداء
آیت الله مجتبی تهرانی، رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو