نسخه آرشیو پخش آرشیو

ارتباطات ورزشی آرشیو برنامه ای

شنبه 7 مهر 1397 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به منظور بالابردن سطح سواد رسانه ای و معرفی حوزه های جدید در ارتباطات ورزشی تولید می شود.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو