نسخه آرشیو پخش آرشیو

ارتباطات ورزشی آرشیو برنامه ای

شنبه 14 مهر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه به منظور بالا بردن سطح سواد رسانه ای و معرفی حوزه های جدید در ارتباطات ورزشی تولید می شود.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو