نسخه آرشیو پخش آرشیو

یادداشت های روزانه من آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 مهر 1397 ساعت: 21:20 | مدت: 10 دقیقه

با شیوه تربیتی نادرست، فرزندانِ‌مان را مسئولیت گریز بار می‌آوریم\r\n
با حضور دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو