نسخه آرشیو پخش آرشیو

یادداشت های روزانه من آرشیو برنامه ای

دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت: 21:20 | مدت: 10 دقیقه

گاه با همدلی، می‌توان خشم را كنترل كرد\r\n
ارتباط تلفنی با دكتر حمیدرضا بابامرادی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو