نسخه آرشیو پخش آرشیو

این جمعه با شما آرشیو برنامه ای

جمعه 27 مهر 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 1 ساعت 55 دقیقه

مروری بر نوستالژی صبح جمعه با شما این هفته: ویژه مرحوم صادق عبداللهی، پیشكسوت نویسندگی رادیویی\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو